duminică, 28 octombrie 2012

"Insectar" - despre muștele uscate

 Muștele uscate (dry flies) sunt imitații dintre cele mai diverse ale insectelor aparținând diferitelor ordine și familii. Fie "realistice", fie "de sinteză", de mărimi și culori diferite, păstrând proporțiile insectelor imitate, muștele uscate sunt confecționate pentru a pluti la suprafața apei - spinner (adult) sau în peliculă - dun (subadult) și spent (insecte moarte), fiind destinate pescuitului atunci când observăm că peștii se hrănesc la suprafața apei (muscăresc)(personal am avut capturi la muște uscate și atunci când acest lucru nu se întâmpla, primăvara devreme, pe ape reci).
Ce trebuie să urmărească pescarul-muscar la achiziționarea sau confecționarea muștelor artificiale?
Cuvântul de ordine în cazul unei muște uscate este flotabilitatea!
Flotabilitatea sporită este conferită de:
-  folosirea la confecționare (legare) a unui cârlig special, din sârmă subțire, cu mărimi ce pornesc de obicei de la #12 și pot ajunge până la # 22 (sau chiar  mai mici!);
- hackle (guler) bogat şi din pene de cea mai buna calitate;
- corp ceva mai zvelt, confecționat din materiale ce conferă flotabilitate ridicată: cotoare de pene, păr de cervide, foam, etc.;
- prezența aripilor și cercilor (cozilor) poate fi facultativă, în funcție de model;
- folosirea la legare a diverselor lacuri speciale.
 În cele ce urmează, vă propun o clasificare oarecum inspirată din prezentările marilor firme din domeniul fly fishing-ului și fly tying-ului, fără a fi una exhaustivă.
De remarcat faptul că, indiferent de model, acestea încearcă să imite cât mai bine reprezentanții claselor Ephemeroptera (efemeride, muște de mai), Trichoptera (frigane, sedge/caddis), Plecoptera (musca de piatră), Diptera (musculițe), Zygoptera (libelule), Coleoptera (gândaci), etc. ce fac parte din dieta peștilor.
Clasificarea muștelor uscate
- fără aripi (hackled flies): imită diverse insecte adulte, acvatice sau terestre, asemănarea cu acestea fiind dată de hackle-ul (gulerul) bogat ce se reflectă pe suprafaţa apei; câteva modele de muște artificiale uscate fără aripi: Red tag, Black zulu, Witch, Beacon beige, Tup's indispensable, Grey fox, etc.

Witch
Tup's indispensable
Grey fox

- cu aripi (winged flies): imită cele mai diverse genuri de insecte, având în plus aripi, cea ce face ca la plutire să aducă și mai mult cu silueta reală a unei insecte; câteva modele de muște artificiale uscate cu aripi: Adams, Alder, March brown, Coachman, Wickham's fancy, Greenwell's glory, etc.

Mosquito
Royal coachman
March brown
- efemere (muște de mai, rusalii, muşte de o zi)( may flies): este o categorie aparte de muște artificiale ce imită doar insectele adulte ale ordinului Ephemeroptera; insectele acestui ordin sunt fragile, delicate, având un corp prelung  între 10 şi 20 mm (chiar 25-40 mm în cazul Tisza-virag) terminat cu cerci (cozi), o pereche de aripi mari ("muşte cu aripile în sus"), având culori diferite în funcţie de specie; pentru pescarii-muscari şi legătorii de muşte interesează starea de subadult (dun - categorie aparte de muşte artificiale) şi cea de imago (spinner - categorie aparte de muşte artificiale); muştele artificiale purtând acest nume imită aceste caracteristici şi pot fi folosite pe întreaga durată a verii, mai ales pe înserat.


- frigane (sedge/caddis flies): este o categorie aparte de muște artificiale ce imită doar insectele adulte ale ordinului Trichoptera; insectele acestui ordin sunt de talie relativ mare, caracteristica de bază fiind aripile sub formă de streaşină; mărimea şi culoarea diferă în funcţie de specie; denumirea de sedge este cea englezească, iar cea de caddis este cea americană, ele denumind aceleaşi insecte sau muşte artificiale; pot fi folosite la pescuit pe întreaga durată a sezonului şi pe întreaga durată a zilei.- muşte de piatră (stoneflies), categorie aparte de muşte artificiale ce imită insectele adulte ale ordinului Plecoptera; insectele acestui ordin se caracterizează printr-un corp relativ suplu, picioare robuste, antene lungi, două perechi de aripi dispuse în plan orizontal şi prezenţa cercilor (cozilor).

- CDC (cul-de-canard flies): sunt muște artificiale confecționate cu ajutorul pufului de rățoi, fapt ce le imprimă o flotabilitate naturală deosebită și o prezentare ce imită fragilitatea unei insecte căzute în apă;


- humpies & wulffs & stimulators flies: sunt imitaţi voluminoase, bogate, cu flotabilitate ridicată dată de materialele folosite la construcţie, fiind destinate pescuitului pe râuri repezi, la fel ca majoritatea râurilor din România; imitaţiile se caracterizează printr-un corpul relativ gros, hackle bogat şi aripi foarte vizibile, chiar în condiţiile de amurg; humpies - sunt muşte atificiale cu flotabilitate ridicată, create iniţial pentru râurile repezi din California, mai apoi fiind folosite cu succes pe toate râurile repezi ale lumii; wulffs -reprezintă modele cu flotabilitate ridicată dezvoltate de legendarul Lee Wulff pe baza modelelor clasice; stimulators - modele cu flotabilitate ridicată, ce imită de cele mai multe ori insectele ordinului Plecoptera (musca de piatră, stonefly), dar şi unele din ordinului Tricopthera (frigană, sedge, caddis)


- klinkhammere şi paraşute (klinkhammer & parachute flies): sunt oarecum opusul muştelor humpies, wulffs şi stimulators, fiind imitaţii destinate râurilor lente şi lacurilor, având ca şi caracteristică de bază hackle-ul dispus perpendicular pe cârlig dar în plan orizontal; klinkhammerele sunt modele ce se deosebesc prin aceea că sunt executate pe cârlige curbe, prin construcţie musca dă impresia că "atârnă" de suprafaţa apei, imitând cel mai adesea o insectă în curs de dezvoltare; paraşutele (parachute flies) sunt imitaţii confecţionate pe cârlige drepte, capabile să evolueze tentant "în peliculă", în imediata apropiere a suprafeţei apei.


- terestre (terrestrials flies): sunt imitaţii ale insectelor terestre, care nu au nici un stadiu de viaţă acvatic, ce trăiesc în preajma apelor şi ajung din greşeală pe/în apă, unde constituie hrana peştilor; cele mai întâlnite sunt imitaţiile ordinelor Coleoptera (gândăcei, cărăbuşi), Orthoptera (lăcuste, greieri, cosaşi), Hymenoptera (furnici, viespii, albine, bondari), Lepidoptera (fluturi, molii); pot fi folosite cu succes pe întreaga durată a sezonului, înlocuind cu succes modelele consacrate, atunci când acestea nu dau rezultate.Până la o nouă postare, lansări precise și pești pofticioși!

sâmbătă, 13 octombrie 2012

Muște artificiale - generalități

Trebuie să recunosc că mi-a trebuit ceva timp până să-mi fac curajul necesar pentru a aborda subiectul muștelor artificiale, considerate de mine ca făcând parte din echipamentul de bază al muscăritului și având un rol definitoriu în reușita unei partide de muscărit în funcție de capacitatea pescarului de a alege modelul potrivit anotimpului, lunii și orei din zi!
Desigur, nu putem cere fiecărui pescar-muscar (fly fishing angler) să fie un desăvârșit entomolog sau biolog, dar unele cunoștințe de bază, precum și permanenta observație la fața locului, pe malul apei, vor face diferența dintre o partidă de pescuit de neuitat și o simplă plimbare în natură!
Precizez că, mi-am propus clasificări și descrieri simple, pe cât posibil exemplificate cu muște artificiale confecționate în exclusivitate de autorul acestor rânduri. 
Dar să începem prin a prezenta ce este o muscă artificială!
O muscă artificială este o "nălucire" confecționată din cele mai diverse materiale, pe un cârlig special destinat muscăritului (fly fishing hook),  capabilă să stârnească apetitul peștilor vizați și având drept scop capturarea acestora.
La  ora actuală există, probabil, mii de modele de muște artificiale (fly patterns), majoritatea inspirate din viețuitoarele clasei Insecta, ceea ce face ca descrierea generală a unei muște artificiale să conțină următoarele elemente:
- cap (head), mai mare sau mai mic în funcție de model, cu sau fără antene;
- guler (hackle), format din răsucirea unei pene, imită aripile și piciorușele unei insecte; poate fi bogat și asigurând flotabilitatea (în cazul muștelor uscate), rar (în cazul muștelor ude) sau poate lipsi cu desăvârșire la unele modele;
- torace (thorax), mult mai vizibil la nimfe;
- corp (body), suplu sau bombat, scurt sau prelung, cu sau fără cerclaj (încercuirea cu beteală sau sârmă);
- coada (tail), imită cercii unei insecte sau pur și simplu are rol de atractor; la unele modele coada poate lipsi.
- la modelele "realistice", se mai pot distinge aripile (wings) și piciorușele (legs).


Clasificarea muștelor artificiale se poate face după diferite criterii:
 - după apele pe care vor fi folosite: - pentru ape dulci
                                                          - pentru ape sărate
- după nivelul la care evoluează: - la suprafață: muștele uscate (dry flies)
                                                    - în submersie parțială, în imediata apropiere a suprafeței apei: emergerii (emergers);
                                                    - sub apă, în volumul apei: muștele ude (wet flies), nimfele (nymphs)  și stremerele (streamers).
- după speciile vizate: - pentru păstrăv (trout flies)
                                    - pentru lipan (grayling flies)
                                    - pentru clean (chub flies)
                                    - pentru somon (salmon flies), etc.
- după "trăsăturile" redate la confecționare: - imitații (imitations), copii după potențiala hrană a speciilor țintă, de la insecte acvatice și terestre, arahnide (păianjeni), crustacee (răcușori), moluște (melci), viermi, icre, vegetație și până la mici: reptile (șopârle, șerpi), amfibieni (broaște, salamandre), mamifere (șoricei), păsări, etc.; la rândul lor imitațiile se împart în două categorii: "realistice", imitații cât mai exacte și "de ansamblu" ("de sinteză"), imitații mai puțin complexe dar păstrând caracteristicile modelelor naturale;
                                                                           - "fantezii" (attractors), modele fără corespondent în natură dar capabile să declanșeze prin evoluția și culorile lor instinctul de prădător al peștilor țintă, de multe ori în detrimentul imitațiilor.
În postările ce urmează voi detalia fiecare categorie de muște în parte în funcție de următoarea clasificare:
- muște uscate (dry flies)
- muște ude (wet flies)
- nimfe (nymphs)
- stremere (streamers).
Până la o nouă postare, lansări precise și pești pofticioși!